σταυρός για τον λαιμό.

σταυρός για τον λαιμό. 

Με ενδιαφέρει η φωτογραφία